Kasteelgidsen gezocht!

publish date
20.02.2018

De voorbije jaren groeide het kasteel uit tot een unieke tentoonstellingslocatie.Enerzijds brengen we (kunst)historische tentoonstellingen over de militaire carrières van de hertogen, de artistieke hertoginnen, het leven in het kasteel of de architect ervan.

Anderzijds combineren we verschillende disciplines in grotere tentoonstellingen, zoals sweet 18. Hedendaagse kunst, mode en design geïnspireerd door de 18de eeuw of The Beauty of the Beast.Dierenkunst van oude en nieuwe meesters. Je kan deze tentoonstellingen individueel bezoeken, maar ook in groep onder leiding van een gids. Intussen staat er ook een rondleiding over het buitenleven van de familie d’Ursel op het programma en ontvangen we kinderen in klasverband voor een ontdekkingstocht en een atelier. Het aanbod, het aantal rondleidingen en het aantal bezoekers gaan in stijgende lijn. Het is belangrijk om ook publieksbegeleiding verder te professionaliseren en uit te bouwen. Daarom willen we onze huidige gidsenpool graag hernieuwen en aanvullen. Zo kunnen we onze bezoekers in optimale omstandigheden blijven ontvangen.

We zoeken gidsen voor:

*kinderrondleidingen in het kasteel

*rondleidingen in het park, met aandacht voor zowel de geschiedenis als de fauna en flora

*algemene rondleidingen over het kasteel en zijn bewoners

*specifieke rondleidingen bij tijdelijke tentoonstellingen over (kunst)historische en andere onderwerpen.

De vergoeding voor het gidsen bedraagt 80 euro per gidsbeurt. Een gidsbeurt duurt 2 uur en de betaling gebeurt uitsluitend via facturen.

Profiel

*Je bent bereid om je te verdiepen in de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners en de onderwerpen van de tijdelijke tentoonstellingen. De informatie krijg je van de curatoren, maar je kan ze zelf verder organiseren, structureren en instuderen. Je bent bereid om je kennis te delen met collega’s.

*Je stemt de inhoud en het taalgebruik van de rondleiding af op het kennisniveau en de leefwereld van de groep. Je houdt ook rekening met de verschillen binnen één groep.

*Je biedt een belevingsvolle, rijke ervaring en je zorgt voor een aangename sfeer. Je hebt een groepsgerichte houding en je beheerst interactieve vaardigheden.

*Je spreekt vlot algemeen Nederlands en je hebt een verzorgd taalgebruik.

*We zoeken ook gidsen die occasioneel in het Frans of het Engels kunnen rondleiden.

*Je gaat flexibel om met wijzigende omstandigheden.

Stel je kandidaat

Wil jij ook graag komen gidsen in het kasteel? Mail dan voor 28 februari 2018 een schriftelijke motivatie en voorstelling van jezelf naar info@kasteeldursel.be. Op basis van deze mails maken we een eerste selectie. Wie deze selectie haalt, nodigen we uit voor een gesprek en een korte mondelinge opdracht in het kasteel. De jury bestaat uit verantwoordelijken van het kasteel en een externe expert. In de loop van het voorjaar zal de nieuwe gidsenpool worden samengesteld, mooi op tijd voor de tentoonstelling Winters in Hingene. De stadsresidentie van de familie d’Ursel (1590–1960) (20 mei tot 30 september 2018).

Volgende van de detaillijst