Kasteelvrijwilligers in de bloemen

publish date
11.12.2018

Omdat we vorige week de ‘Dag van de vrijwilliger’ vierden, zetten we op vrijdag 7 december ook de kasteelvrijwilligers in de bloemen. Iedereen die het voorbije jaar de handen uit de mouwen stak als kasteelvrijwilliger was welkom voor een etentje in de vestibule. Een veertigtal vrijwilligers waren aanwezig. “De inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid van onze vrijwilligers zijn een grote meerwaarde voor de werking van het kasteel”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed. “Het is belangrijk voor ons om hen die blijk van waardering te geven.” 

Tijdens het feest stelden vrijwilligers Chris Van Lent en Marcel Stevens hun kunstkalender voor. Chris maakte samen met enkele Bornemse kunstenaars afbeeldingen van rozen. De kalligrafieverenging waarin Marcel actief is, verzorgden de begeleidende teksten. De twee leerden elkaar kennen tijdens één van de vrijwilligersactiviteiten in het kasteel. De opbrengst van de verkoop van de kalender gaat naar A Touch of Rose, een vzw die mensen met kanker en hun familie opvangt, begeleidt en ondersteunt. 

Het vrijwilligersteam van het kasteel bestaat intussen uit zestig enthousiastelingen. Maar we staan zeker nog open voor versterking. Wie ons wil helpen met promotie, onthaal, toezicht of hulp bij catering kan contact opnemen met Veerle Moens via veerle.moens@kasteeldursel.be of bellen naar 03 820 60 10 voor meer info.

 

Volgende van de detaillijst