Wereld Autisme Dag: 23-jarige Toon Segers is vrijwillig groenwerker

publish date
02.04.2019

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Sinds augustus vorig jaar hebben we daar in kasteel d’Ursel ook wat meer ervaring mee. Elke donderdag komt de 23-jarige Toon Segers ons helpen in het park. “We vinden het belangrijk om mensen met een beperking te betrekken bij de samenleving, zegt gedeputeerde Jan De Haes. “Zij hebben recht op een job op maat en in het kasteeldomein in Hingene bieden we Toon die gelegenheid.”

“Toon heeft een Autismespectrumstoornis (ASS) en heeft daardoor heel wat beperkingen”, zeggen zijn ouders Bart en Els. “Hij wilde graag actief bezig zijn en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Via de school werkte hij eerder al in een winkel. Maar daar had hij het moeilijk met het klantencontact. Via de atletiekclub leerden we Tom de parkbeheerder van het kasteeldomein kennen. Na overleg met directeur Koen De Vlieger was hij bereid om Toon een kans te bieden om mee te komen werken. Toon draaide eerst mee op proef, maar intussen is hij al enkele maanden aan de slag in het park. Toon is enorm graag buiten en houdt niet zo van de drukte. Hier voelt hij zich helemaal thuis.”

Parkbeheerder Tom D’hont: “Van de lente tot de herfst maait Toon met de grasmachine de gazons waar we met de zitmaaier niet kunnen werken. Daarna helpt hij met het ruimen van de gevallen bladeren. In het putje van de winter verwijdert hij klimop van de bomen, zodat ze minder vatbaar zijn voor stormwinden. Voor ons is het een grote hulp en we hebben de indruk dat hij zijn werk ook heel graag doet”

Csaba Baetes van Werkburo Pegode is sinds enkele maanden de jobcoach van Toon. “Iets minder dan een jaar geleden is Toon via ons project ‘jobstart’ beginnen werken in het kasteeldomein. Mijn collega Nette en parkbeheerder Tom hebben hem wegwijs gemaakt in de job van groenwerker. Omdat Toon ASS heeft, gebeurt dat in stapjes en volgens zo duidelijk mogelijke instructies. Het vraagt soms wat meer tijd om dingen in te oefenen, maar eens hij een taak onder de knie heeft, voert hij ze heel nauwkeurig en vol enthousiasme uit. Terwijl we snoeien, harken en maaien, maken we ook een praatje: over het werk, maar ook over het weer, de natuur, een lief… Tijdens deze momenten houden we de vinger aan de pols, zowel op het vlak van taakinvulling als hoe hij zich voelt. Het park is een ontmoetingsplaats voor mensen die hun hond uitlaten, joggers, wandelaars of spelende kinderen. Voor Toon was dat even wennen. Ook op dat vlak is hij gegroeid. ‘Vaste’ parkbezoekers begroeten hem en hij geniet zichtbaar van deze (h)erkenning.”

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.