Lezing 'Vogels in de kunst'

Wanneer
  • dinsdag 6 juni 2017 van 19.30 uur tot 22.30 uur
Prijs
14 euro (incl. lezing, bezoek tentoonstelling, glaasje cava en bezoekersgids 'The Beauty of the Beast')
Roelant Savery

Matthias Depoorter geeft een eigenzinnig overzicht van de vogelkunst en staat stil bij enkele werken uit de tentoonstelling The Beauty of the Beast.

Wie nooit omhoog kijkt, mist veel. De verbeelding van vele kunstenaars wordt aangewakkerd door vogels. Net zoals vele anderen zijn zij gevoelig voor het mysterie rond deze gevleugelde wezens. Hoe leeg, mistroostig zelfs, zou een leven zonder vogels zijn? Dat geldt net zo goed voor de kunst. Al sinds de rotsschilderingen uit het Paleolithicum duiken wezens op die duidelijk herkenbaar zijn als vogels. De schilderkunst begon niet met de beeltenis van de eigen soort, maar met die van de ons omringende dierenwereld. Tienduizenden jaren liggen tussen toen en nu. Het is een lange ontwikkelingsgang: van mythische vogelcreaturen tot de hyperrealistische en wetenschappelijke vogelkunst van de eenentwintigste eeuw. 

Matthias Depoorter studeerde kunstwetenschappen (2006) aan de Universiteit van Gent. In zijn thesis onderzocht hij het voorkomen van vogels bij de Vlaamse primitieven en hun zestiende-eeuwse opvolgers. Na zijn studies ging Depoorter meteen aan de slag als freelance kunstcriticus voor Knack. Depoorter schrijft of schreef voor Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, Staalkaart, COLLECT, Origine, Kunst in Limburg en Zone Magazines. Sinds 2011 is hij medewerker van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC), het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Groeningemuseum in Brugge en het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In 2015 publiceerde hij het boek Vliegwerk. Vogels in de Kunst bij Athenaeum – Polak & Van Gennep (Amsterdam).

I.s.m. Gidsenvereniging Scheldelanders

Programma

19.30 uur: Verwelkoming door Koen De Vlieger, directeur kasteel d'Ursel en Karel Verboven, voorzitter Gidsenvereniging Scheldelanders

20 uur: Lezing door Matthias Depoorter

21 uur: Vrij bezoek aan de tentoonstelling 'The Beauty of the Beast'

Een drankje in de spiegelzaal

Praktisch

Inschrijven kan via info@kasteeldursel.be. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van 14 euro op rekening BE54 0910 1850 4797 (GKCCBEBB) met mededeling ‘voordracht Scheldelanders 6 juni’ (graag ten laatste op 25 mei).

Volgende